0972603063

Thiết bị Dân Hà Thiết bị Dân Hà

-Súng dùng điện

-Thiết bị Dân Hà chuyên cung cấp các loại máy bắn xiết bu lông ốc bằng khí nén,bằng điện
-Các sản phẩm máy bắn xiết bu lông luôn luôn có phụ kiện thay thế