Thiết bị Dân Hà Thiết bị Dân Hà

Thiết bị điện ắc quy

Thiết bị Nam Sa chuyên cung cấp các loiaj máy móc phục vụ cho việc sửa chữa xe ô tô nói chung cũng như ngành sơn gò hàn nói riêng
Cung cấp các danh mục sửa sơn gò hàn như máy nạp và khởi động điênh ắc quy,đồng hồ kiểm tra điện áp ắc quý….