Thiết bị Dân Hà Thiết bị Dân Hà

Dây truyền sơn

Thiết bị Nam Sa chuyên cung cấp các loiaj máy móc phục vụ cho việc sửa chữa xe ô tô nói chung cũng như ngành sơn gò hàn nói riêng
Cung cấp các danh mục sửa sơn gò hàn như máy hàn rút tôn,máy đánh bóng,máy trà ma tít,phòng sơn sấy ô tô,đèn sấy sơn,…